Kvalitetskontroll

Til våre håndlaftede tømmerhytter og tømmerhus benytter vi kun klimatørket tømmer (maks 18-20% fuktighet i kjerneveden) fra miljøsertifisert skog og IS014001:1996 godkjent leverandør.

Tømmeret er av samme kvalitet som på Østlandet i Norge og har en alder på ca 100-150 år. Vår produksjon følger et ISO-9001 kvalitetskontrollsystem for hånd laft.

Gjennom ISO-sertifiseringen er vi garantert at produsenten følger de angitte kvalitetskrav som i hovedsak består av:

  • Selektiv utvelgelse av råvarer i skogen

  • Kontroll av at råvarene har riktig kvalitet ved mottak. Riktig diameter og minimum 70% kjerneved.

  • Korrekt håndtering og bearbeidelse av råvarene, bl.a. utsortering av venstrevridde stokker. Ved kantskjæring gis hver stokk et individuelt nummer som følger den hele "livet"

  • Fortløpende kontroll under tørkeprosessen av vinterhugget tømmer. Hver stokk med individuelt nummer kontrollmåles to ganger før det tas inn i lafteproduksjonen (maksimium 18-20% fuktighet)

  • Kontroll at korrekt lafting foretas etter angitt beskrivelse og krav - blant annet tette og fine "norske lafteknuter" laget etter NBI sitt bygg detaljblad 523.291

  • Kontroll av at takkonstruksjonen er dimensjonert riktig - dvs. at takåser er dimensjonert for angitte snølaster etter de utregninger foretatt av NBI for de lokale forhold / kommuner.

  • Det ferdige produktet merkes og pakkes forsvarlig på spesialpaller. De dekkes med diffusjonsåpen plast, for å unngå fuktskader og andre skader under transport og eventuell midlertidig lagring på byggeplass. Hver pakke har påheftet et skjema som viser hva pakken inneholder